ZINIS aktivitātes
Ieskats ZINIS ikdienas darbībā (2024)
 

Ieskats ZINIS aktivitātēs (2024)

Noslēdzies 7 nodarbību cikls Zemgales jauniešiem uzņēmējdarbības prasmju attīstībai (18.04.2024.)

Notikušas septiņas ideju ģenerēšanas darbnīcas skolēniem Zaļeniekos, Iecavā, Aucē, Kalnciemā, Penkulē, Aknīstē un Neretā, kur tēmas svārstījās no aprites ekonomikas un otrreizējas materiālu pārstrādes, līdz digitāliem, ilgtspējīgiem risinājumiem un sociālās uzņēmējdarbības modeļiem. Projekts “Uzņēmējdarbība Zemgalē” tiek ieviests EEZ grantu 2014. - 2021. gada perioda programmā “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” un to īsteno Zemgales plānošanas reģions. EEZ un Norvēģijas granti ir finansiāls atbalsts, ko sniedz Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

ZINIS reģionālās uzstāšanās APRĪLĪ: Rīga (4), Ulbroka, Piņķi, Valmiera, Mazsalaca, Nereta, Cēsis, Lūznava, tiešsaiste (2)

Uzņēmējdarbības nometne Kurzemē (29.03.2024.)

ZINIS reģionālās uzstāšanās MARTĀ: Rīga (3), Talsi (3), Jelgava (2), Ulbroka, Ventspils, Piņķi, Aknīste, Sigulda, Jēkabpils, Jūrmala, tiešsaiste (6)


Uzsākts 10 nodarbību cikls Talsu 2.vidusskolas 10. un 11.klašu skolēniem  (16.01.2024.)

Skolēnu mācību uzņēmumu dalībnieki ir vieni no pirmajiem, kas uzsāk uzņēmējdarbības gaitas skolas vecumā. Tādēļ prieks par sadarbību ar Talsu 2.vidusskolas skolotāju un direktora vietnieci Ivetu Rorbahu, rīkojot 10 nodarbību ciklu projektā "Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā" par uzņēmējdarbības plānošanas un īstenošanas prasmju uzlabošanu tirgus izpētē un produkta pielāgošanā tirgus vajadzībām. Tā ietvaros skolēni apgūs prasmes vajadzību izzināšanā, tirgus nišu identificēšanā, funkcionālā domāšanā, produkta pilnveides metožu pielietojumā, kā arī gūs praktisku ieskatu produkta prototipēšanas procesā. Projekts, kuru īsteno Kurzemes plānošanas reģions, līdzfinansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, izmantojot EEZ grantus programmā “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība”. 
ZINIS reģionālās uzstāšanās JANVĀRĪ: Ķekava (3), Ulbroka (2), Rīga (2), Liepāja (2), Valmiera, Kalnciems, Ādaži, Iecava, tiešsaiste (3)


Ieskats ZINIS aktivitātēs (2023)

Dalība Rīgas pilsētas interešu izglītības pedagogu metodisko materiālu darbu vērtēšanā (06.12.2023.)

Daudzas stundas pavadītas, vērtējot interešu izglītības pedagogu metodiskos darbus, kā arī vadīts pasākums Rīgas un citu pilsētu interešu izglītības iestāžu vadītājiem - galvenais secinājums - neaizmirst, ka mēs esam piemērs jauniešiem gan attieksmes paušanai, gan sadarbībai. Jaunieši ir sabiedrības spogulis, tādēļ vairāk jāpievērš uzmanība tieši KĀ komunicējam un kas ir mūsu "ikigai" ("kāpēc?").
ZINIS reģionālās uzstāšanās DECEMBRĪ: Rīga (8), Rēzekne (2), Ulbroka, Jelgava, Zaļenieki, tiešsaiste (1)


Novembris - Zvejas rīku darināšanas prasmju kā mantojuma saglabāšana (30.11.2023.)

Daudzas seno amatu prasmes, tostarp arī zvejas tīklu darināšana un ar to saistītās tradīcijas, laika gaitā izzūd. Lai rastu labākos risinājumus piekrastes kultūras mantojuma Jūrmalā un Tukuma novadā saglabāšanai, uzturēšanai un tālāknodošanai, tiek rīkotas domnīcas, kurās aktuālos jautājumus apspriež un vērtē kultūras un citu jomu eksperti. Domnīcā 30.novembrī piedalījās gan kultūras darbinieki, gan arī iedzīvotāji, kuru viedoklis un idejas ir nozīmīgs pienesums mantojuma saglabāšanas programmas izstrādē.
ZINIS reģionālās uzstāšanās NOVEMBRĪ: Rīga (6), Jūrmala (2), Valmiera (2), Liepāja, tiešsaiste (8)


Oktobris - Latvijas sociālo uzņēmējdarbības ideju īsrunu konkurss "Tam labam būs augt!" (06.10.2023.)

Vai Ziemassvētku dāvanas jau iegādātas vai vēlies atkal piedzīvot mazo meklēšanas paniku? :)
ZINIS reģionālās uzstāšanās OKTOBRĪ: Rīga (15), Jūrmala, Kauņa (3), Valmiera, tiešsaiste (5)


Augusts - Latgales jauno līderu zīmē (08.08.2023.)
Augustā noslēdzās Eiropas Parlamenta deputātes Daces Melbārdes lolotais projekts “Ar stiprām saknēm Latvijā un Eiropā” - tā ir jauniešu līdzdalības platforma, kuras mērķis ir pavērt iespējas Latvijas jauniešiem apgūt prasmes un iedvesmot līdzdarbībai savas pilsētas un novada, Latvijas un Eiropas dienas kārtības veidošanā (kā klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja, migrācija, starptautiskā drošība, ekonomikas stabilitāte un nodarbinātība, dezinformācija, jaunatnes politika, izglītības transformācija, digitalizācija, kultūras un valodu daudzveidība). Jāatzīst, ka Daces Melbārdes stāstījums par Eiropas dimensijām aizrāva ne tikai jauniešus, bet arī organizatorus - tik skaidri, saprotami un, galvenais, tiešā veidā attiecināmi uz sevi. Ja meklējat labu lektoru šajās tēmās dažādām (!) auditorijām - Dace Melbārde ir nekļūdīgi laba izvēle!
ZINIS reģionālās uzstāšanās AUGUSTĀ: Rēzeknes novads (4, Ismeri), Balvu novads (Rekovas dzirnavas), Dobele, Liepāja, Rīga, Preiļi


Jūlijs - Vidzemes reģionā laiks biznesa ideju pieteikšanai (11.07.2023.)
Ir patīkami redzēt, ka grantu programmu administratori aizvien vairāk praktizē "viedās naudas" konceptu - uzņēmējdarbības uzsācējiem jārēķinās, ka tā vienkārši "piķi pakaļ vairs nemet". Nereti tieši zināšanas un iespēja saņemt pilnvērtīgas konsultācijas ir būtiskāks ieguvums kā salīdzinoši liels granta piešķīrums. To ievēro arī Vidzemes plānošanas reģions, īstenojot projektu "Uzņēmējdarbība Vidzemē”, kura ietvaros tiek īstenota aktivitāte “Produktu attīstības apmācību un veicināšanas pasākumi”.  ZINIS ir gandarīts par piedāvāto iespēju 11.jūlijā uzrunāt potenciālos granta saņēmējus, atgādinot par būtiskajiem aspektiem ilgtspējīga biznesa attīstībā.
ZINIS  reģionālās uzstāšanās JŪLIJĀ: Jūrmala un tiešsaistes pasākumi (3)

Jūnijs - digitalizācijas treniņi uzņēmumiem aizvien aktuālāki (29.06.2023.)
Kopš 2021.gada ZINIS ir pastāvīgs kompetenču partneris Eiropas Digitālās inovācijas centram un Cēsu Digitālajam centram, kas organizē visā Latvijā uzņēmumiem digitalizācijas treniņus, lai palīdzētu labāk sagatavoties Latvijā ienākošo ES struktūrfondu apguvei, kura mērķis ir sekmēt Eiropas uzņēmumu produktivitāti un konkurētspēju ar tehnoloģiju palīdzību. Kopš 2021.gada ir vadīti vairāk kā 5 apmācību cikli, kuros uzņēmumi apgūst prasmi projektēt un analizēt savus biznesa procesus, definēt pārneses punktus, kur nepilnību novēršana ar tehnoloģiju palīdzību ļauj uzņēmumiem gūt nepieciešamo izrāvienu, vienlaikus risinot gan darbaspēka, gan laika, gan finanšu un citu resursu trūkumu. Digitalizācijas treniņu noslēgumā dalībnieki prezentē ne tikai topošās iniciatīvas, bet arī saņem vērtīgus ieteikumus no IT jomas praktiķiem, tādejādi būtiski ekonomējot savu laiku (tātad - naudu!) un turpmāk mērķtiecīgi fokusējoties uz jēgpilniem uzdevumiem uzņēmuma attīstībai. Plašāka informācija šeit.
ZINIS reģionālās uzstāšanās JŪNIJĀ: Ogres novads, Rīga (8), Līgatne 


Maijs - hakatons kā darbaspēka piesaistes formāts (20.05.2023.)
Viens no sistēmiskās domāšanas arhetipiem - "pieauguma robežas" jeb - nekas nav mūžīgs! Reizi pa reizei ar to sastopamies katrs, savukārt, publiskā telpā to izjūtam bieži vien gana sāpīgi (e.g. energokrīze, bioloģiskās dažādības samazināšanās u.c.). Arī Latvijas uzņēmumi, labi zināmi zīmoli, kuri nu jau labu laiku ir aktīvās jauno darbinieku "medībās". Hakatons jeb koprades pasākumi ir viens no formātiem efektīvai iepazīstināšanai ar uzņēmuma organizācijas kultūru un pie reizes - tā ir uzņēmumam iespēja praktiskā darbībā noskatīt potenciālos darbiniekus. Tā ir vide, kur daudz ātrāk ir iepazīstama kandidāta personība un spēja reaģēt dažādās darba un dzīves situācijās. Varbūt ir vērts vairākiem (savstarpēji nekonkurējošiem) Latvijas uzņēmumiem apvienot pūliņus un "nošaut divus zaķus" reizē - gan iegūt idejas sava uzņēmuma attīstībai, gan noskatīt jaunos darba kolēģus?
ZINIS reģionālās uzstāšanās MAIJĀ: Ķekava (2), Daugavpils, Špoģi, Ludza, Ogres novads, Rīga (6), tiešsaiste

Aprīlis - iedzīvotāji "samet malku" Kurtuvei Valmierā (17.04.2023.)
Kopiena veido saturu kultūrvietai - tā ir jauno laiku norma un grūti iedomāties, ka vēl kaut kur ir citādāk. Aprīlī Valmierā iedzīvotāji pulcējās bijušās katlu mājas (Kurtuves) ēkā un. Darbnīca tika organizēta Latvijas Kultūras akadēmijas pētnieku īstenotā projekta “IN SITU: Vietas unikalitātē balstītas kultūras un radošo industriju inovācijas ne-urbānās teritorijās” ietvaros ar ES pētniecības un inovāciju atbalsta programmas “Apvārsnis Eiropa” atbalstu. Līdzīgas darbnīcas paralēli notiek Somijā, Islandē, Īrijā, Portugālē un Horvātijā, aicinot domāt par radošiem risinājumiem vietējās kultūrvides attīstībai.

ZINIS reģionālās uzstāšanās APRĪLĪ: Rīga (4), Kocēni (3), Līvāni (2), Valmiera (3), tiešsaiste


Marts - Vidzemes jauniešu prātus nodarbina Metaverse un Digitālā transformācija (07.-08.03.2023.)
Martā un aprīlī ZINIM bija intensīvs darbs ar Vidzemes reģiona pašvaldību jauniešiem, kuri bija gatavi divas dienas veltīt dinamiskam darbam komandās ar Britu padomes dizaina domāšanas metodoloģiju "Nākotnes pilsētas spēle". Tās ietvaros kopumā tika radītas vairāk kā 120 dažādas idejas, no kurām 12 tika testētas un pilnveidotas, iesaistot ap 800 vietējos iedzīvotājus. Kā liecina jauniešu atgriezeniskā saite, dalība šādos koprades pasākumos viņiem ir vērtīgs papildinājums skolā iegūtajām kompetencēm, kā arī sniedz pieeju jaunām zināšanām par nākotnes vajadzībām un risinājumiem, kā arī dod iespēju sevi apliecināt komandas darbā - izaicināt sevi un izkopt jaunatklātās "superspējas". Taču vairāk par visu ZINIM ir gandarījums par tiem jauniešiem, kas ārpus skolas aktivitātēs piedalās reti un ar hakatonu palīdzību sajūt kopā būšanas un koprades enerģiju, ko izmanto turpmākai izaugsmei.
ZINIS reģionālās uzstāšanās MARTĀ: Preiļi (5), Rīga (2), Ogre (2), Daugavpils (2), tiešsaiste (5)Raidieraksts par inovatīvo ekonomiku (14.02.2023.)
Atbalstot studentus, kas vēlas uzlabot satura kvalitāti informatīvajā telpā, ZINIS februārī piedalījās kopā ar uzņēmēju Mārtiņu Gulbi raidierakstā, ko vadīja Edgars Čerkovskis. Aktivitāte tapusi ERAF projekta “Inovāciju granti studentiem mākslas, kultūras, ekonomikas un IT starpdisciplinārajās jomās (MaKE IT)”, Nr. 1.1.1.3/21/A/003 ietvaros.Radošā komanda: Kristiāna Meškauska, Linda Fabriciusa, Rita Purviņa. Tehniskais atbalsts: Ēriks Tihonovs.
ZINIS reģionālās uzstāšanās FEBRUĀRĪ: Nīderlande (Alkmāra; 2), Liepāja (2), Rīga, Jelgava, Valmiera, tiešsaiste (4)


Personiskais biznesa modelis savas labsajūtas uzlabošanai darba vidē  (25.01.2023.)
Aleksandrs Ostervalders 2011.gadā demonstrējot savu jauno konceptu par biznesa modelēšanu (Business Model Canvas) droši vien tajā brīdī neiedomājās, cik ļoti šī domāšanas pieeja var noderēt ne tikai uzņēmējiem, bet arī dažādu algotu profesiju pārstāvjiem, kuriem ir pamatā viena vēlme - strādāt labi atalgotā darbā, būt novērtētam un mazāk sastapties ar ikdienas šķēršļiem. Tādēļ ZINIS ik pa brīdim iepazīstina (vispopulārāk - pedagogus) ar šo pieeju un demonstrē - kā mainot savu domāšanu no algota darbinieka uz mazā uzņēmēja prātu, var saskatīt neizmantotās iespējas savu darba apstākļu uzlabošanā. Paldies Jelgavas novadam, kas izvēlējās šo tēmu saviem pedagogiem!
ZINIS reģionālās uzstāšanās JANVĀRĪ: Nīderlande (Alkmāra; 2), Ādaži (2), Jelgava, Rīga, tiešsaiste

Decembris (10.-11.12.2022.)
Decembrī ZINIS atsaucās Junior Achievement Latvia (JAL) aicinājumam divu dienu garumā padarboties uz Jelgavas Skolēnu mācību uzņēmumiem (SMU), ar kuriem tika apskatītas tirgus priekšizpētes un produkta analīzes metodes, aktuālās tendences uzņēmējdarbībā un nākotnes perspektīvas produkta attīstībai.
ZINIS reģionālās uzstāšanās DECEMBRĪ: Jelgava (4), Rīga (3)