Labākais vai atšķirīgs.
Kurš būsi Tu?
   Atbildi meklē kopā ar mums - "zināšanu eņģeļiem" radošās ekonomikas attīstībai Latvijā
 

Par mums

Biedrība ZINIS izveidota 2009.gadā un tās misija ir sekmēt Latvijas iedzīvotāju iekšējo radošo resursu apzināšanos un praktisko pielietojumu savu profesionālo mērķu sasniegšanai - uzņēmējdarbībā, izglītībā, kultūrā un citās jomās.

Mūsu kompetences ir atzinīgi novērtētas partneru puses: 

Valsts pārvalde un atvasinātās publiskās personas: Valsts Kontrole, Pārresoru koordinācijas centrs, Valsts Kanceleja, LR Kultūras ministrija, LR VARAM, LR Iekšlietu ministrija, LR IZM, LR Veselības ministrija, Valsts ieņēmumu dienests, Valsts Kase, CFLA, Ieslodzījumu vietu pārvalde, Valsts probācijas dienests, Slimību profilakses un kontroles centrs, Latvijas Nacionālais kultūras centrs, Nodrošinājuma valsts aģentūra, Nodarbinātības valsts aģentūra u.c.

Publiskais sektors: Rīgas, Jūrmalas, Daugavpils u.c. valstspilsētu u.c. pilsētu un novadu pašvaldības, plānošanas reģionu administrācijas

Starptautiskas organizācijas: UNESCO, VASAB, Britu padome, ASV vēstniecība, Trans Europe Halles u.c.

Atbalsta organizācijas: TechChill, Junior Achievement Latvia (JAL), LLKIC, Latvijas Pašvaldību mācību centrs (LPMC), biznesa inkubatori reģionos, pieaugušo izglītības centri, Latvijas IT klasteris (Eiropas Digitālās inovācijas centrs), LTRK u.c.

NVO sektors:  Fonds DOTS, Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija, Zemgales NVO centrs, Junior Achievement Latvia (JAL), Latvijas Jaunatnes padome, Latvijas Sarkanais krusts, Ziedoņa fonds „Viegli”, Latvijas Lauku forums un partnerības (VRG), EDIC, Jaunatnes līderu koalīcija, Latvijas Ilgtspējīga tūrisma klasteris,  Latvijas Zaļais punkts, Latvian Art Directors Club (LADC), Jauno uzņēmēju centrs, JCI Latvia, Go Beyond, biedrība "Līdere" u.c.

Valsts kapitālsabiedrības: Elektroniskie sakari, Latvijas Dzelzceļš

Privātais sektors: Lattelecom (TET), Narvesen, ELKO Group, Aloja Starkelsen, TV Play Baltics, Wunder Latvia, G4S, Nordea Biznesa skola, If Latvia, TNS Latvia, AAS Balta, SEB Pensiju fondi, žurnāls "Ir", ADDC (konference "Cilvēkfaktors"), portāls 7GURU u.c.

Izglītības iestādes: RTU, Latvijas Mākslas akadēmija, Latvijas Universitāte, Ventspils Augstskola, Vidzemes Augstskola, Daugavpils Universitāte, Liepājas Universitāte, RISEBA, BA Turība, EKA, TSI, Alberta Koledža, vispārizglītojošās skolas un PIKC

Mūsu darbi

Kopš 2009.gada ZINIS eksperti vadījuši vairāk kā 1700 dažādas vieslekcijas, meistarklases un Radošās NEdarbnīcas ©, kopumā sasniedzot vairāk kā 50000 unikālo apmeklētāju lielu auditoriju. Vieslekcijas vadītas arī ārpus Latvijas.

Par ZINIS darbiem liecina mūsu klausītāju atsauksmes:
- "Katram Latvijas iedzīvotājam kaut reizi mūžā TAS ir jādzird!"
- "Es nezināju, ka varu būt VĒL radošāks!" (Latvijā pazīstams mūziķis)
- ""Zelta komandas" darbā tiešām ir spēks" 
- "Atnākt un uzlādēties"  
- "Ja ņem korelāciju starp lektores vārdu, saturu un ilgumu, šis ir labākais seminārs, ko jebkad esmu apmeklējusi!" (Latvijas tēla eksperte)
- ZINIS laikam no rītiem dzer benzīnu, jo kā gan citādi to var dabūt gatavu!

Sadaļā "ZINIS kalendārs" noskaidro, kad esam Tev vistuvāk!

Kādēļ mēs to daram?

ZINIS ir pārliecināts, ka Latvija ir Iespēju zeme ikvienam tās iedzīvotājam, kas vēlas sasniegt savus mērķus vidē, kur ir sev tuva kultūra, cilvēki un valoda. Latvija ir lieliska starta platforma sevis pierādīšanai arī ārpus Latvijas - neierobežo sevi domās un rīcības brīvībā! Tādēļ mēs strādājam ar dažādām sociālām grupām - ar jauniešiem, uzņēmējiem, NVO, senioriem - lai ikvienam dotu iespēju rast sevis piepildījumam kā Latvijā, tā arī ārpus tās.

P.S. dēļ mūsu aizņemtības ZINIS mājas lapa nav ideāla, jo ir mūžīgā tapšanas stadijā :)