Kas mēs esam?
Kāds mūsu klausītājs reiz teica - ZINIS ir kā Krišjāņa Barona Dainu skapis radošajā uzņēmējdarbībā
 


Mūsu pārliecība 

Mūs vieno pārliecība par to, ka savas vērtības apzināšanās un iekšējo resursu praktisks pielietojums ir pamats indivīda konkurētspējai XXI gadsimtā. Ne tehnoloģijas, ne ārējie resursi nevar būt stabilitātes un izaugsmes pamats - tie ir vērtīgi kā instrumenti, taču pats galvenais - ir indivīds.

Kas mums ļoooooti labi padodas

Tas, ko ZINIS prot lieliski (pajautājiet jebkuram, kas mūs dzirdējis) - iedegt "gribēšanas AUGT & DARĪT dzirksti" ikvienam, kurš ir apcerējis jaunus darbības virzienus, jaunu profesinālās dzīves ceļa sākšanu, taču līdz šim to atstājis kā sekundāru jautājumu.

"Ceļakāja"

Mēs nepalaižam plašajā pasaulē tikai ar dzirksteli acīs. Mēs dodam arī "ceļakāju":
- modinām ikvienā aizsnaudušos radošuma garu (ar ātrām, bet jaudīgām radošās domāšanas metodēm),
- Tu vari sākt viens, tomēr vēlāk būs nepieciešami domubiedri (dalāmies pierādītās atziņās par "zelta komandas" sastāvu),
- apgaismojam, ar ko VIEDĀ nauda ir labāka par vienkārši naudu (un pačukstam, kur to meklēt Latvijā),
- trenējam iemaņas domāt starpdisciplinārā griezumā un radīt XXI gadsimta garam atbilstošus risinājumus,
- palīdzam formulēt un pārliecinoši pasniegt savu biznesa ideju (ar efektīvām prezentācijas tehnikām),
- dalāmies piemēros un pārbaudītās atziņās par mazbudžeta mārketingu,
- izceļam radošo industriju (partnerību) saulītē un parādām radošo prātu spēju stiprināt privātā biznesa konkurētspēju,
- kā pelna lielu naudu XXI gadsimtā? Vai Tev ir BIZNESS vai P-IZNESS
- kāpēc sociālā uzņēmējdarbība var būt perspektīvs biznesa modelis reģionos?
- atgādinām par nepieciešamību aizsargāt savu biznesa ideju (un dalāmies uzņēmēju pieredzē).

Šādu - ar dzirksti acīs, kompetenču somu plecā, izglītotu un atvērtu sabiedrību ZINIS vēlētos redzēt vairāk - Latvijā.

Mūsu galvenās mērķa grupas ir:
- ideju autori un jaunie uzņēmēji
- pašvaldības un plānošanas reģioni
- valsts pārvaldes institūcijas
- nevalstiskās organizācijas
- šad tad mūs sameklē arī privātais sektors un saka - "mēs gribam paskatīties uz sevi no malas!"

Biedrības valde

Vita Brakovska - valdes priekšsēdētāja

Vitas kompetences pamatā ir zināšanas par nacionālo inovācijas sistēmu un tās pamatelementiem, kā arī pieredze inovācijas politikas plānošanā un īstenošanā, tai skaitā inovatīvas uzņēmējdarbības atbalsta instrumentu izstrādē un ieviešanā. Īpaši specializējusies darbā ar klasteriem, attīstības plānošanas dokumentu sagatavošanā, inovatīvu uzņēmējdarbību veicinošu pasākumu ieviešanā, darbā ar starptautiskām inovāciju veicinošām institūcijām Baltijas jūras reģionā, dažādu sabiedrības grupu izpratnes veidošanā par radošuma un inovācijas jēdzieniem.

Pirms biedrības ZINIS izveides, Vita uzkrājusi darba pieredzi Ventspils Augstskolā un Ziemeļkurzemes reģionālās attīstības aģentūrā (2001), Jūrmalas pilsētas domē (2001 – 2005), Sabiedrības integrācijas fondā (2005) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (2005 – 2009).

Savas profesionālās iemaņas Vita būtiski pilnveidojusi, koordinējot Latvijas inovatīvo biznesa ideju konkursu „Ideju kauss” (2007 – 2008), vadot Latvijā vairākus starptautiskus projektus sadarbībā ar partneriem Baltijas jūras reģionā, uzraugot 40 sociālās integrācijas projektu ieviešanu Phare programmas ietvaros, piedaloties Rīgas plānošanas reģiona inovatīvās attīstības programmas izstrādē un izvērtēšanā. Vitai ir 10 gadu pieredze NVO sektorā un viņa ir sertificēta Britu padomes iniciatīvas - "Nākotnes pilsētas spēles" vadītāja.

Renāte Lukjanska - valdes locekle

Manas attiecības ar inovāciju veidojās droši vien jau no agras bērnības, kad vēlējos vectēva ābolu kastei pievienot riteņus un mēģināt izveidot nelielu braucamrīku savām un brālēna vajadzībām. 

Nopietni runājot, tad mana specializācija inovācijās ir sasaistīt teoriju ar praksi. Pašlaik studēju LLU doktorantūrā, inovācijas procesa attīstības iespējas uzņēmumā, pētu elementus, kas rosina gan uzņēmumu, gan indivīdu būt inovatīvam. 2011.gadā stažēšanās ietvaros apguvu padziļinātas zināšanas Stāvangeras Universitātes Inovācijas centrā, līdz tam (2005. un 2006.gadā) Unilever Polska, Inovācijas centrā.

Pirms tam esmu pabeigusi RTU maģistrantūras programma ‘’ Inovācijas un uzņēmējdarbība’’, kurā iegūtas gan teorētiskas, gan praktiskas iemaņas. Savā profesionālajā darbībā, esmu darbojusies vairāk nekā 10 gadus lielo korporāciju apskāvienos, pēdēja amatā ieņemot biznesa attīstības vadītājas amatu Baltijas valstīs.

Es ticu katra indivīda inovatīvām spējām, manas pētniecības rezultātā esmu nākusi pie secinājuma, ka galvenā inovācijas komponente ir katra indivīda inovācijas iniciatīva. Pēc pētījuma datiem Latvijā, esmu secinājusi, ka vairāk nekā 80% student sevi uzskata par inovatīviem.

Vēlos teikt, ka tikai uz priekšu, jo inovatīvā gara mums pietiek, nepieciešams mazliet vairāk apņēmības.

Runājot par apņēmību, tad uzskatu, ka katrs spēj vairāk nekā domā. Mans pašreizējais lielākais šī brīža sasniegums, ir kāpiens Norvēģijas Kanceles klintī, kopā ar bērniem un vīru.


Dāvis Plotnieks - valdes loceklis

Dāvis savu pieredzi vadības konsultāciju un biznesa analīzes jomā pamatā uzkrājis strādājot privātajā sektorā tādos uzņēmumos kā Ernst & Young  (2007-2008) un Lattelecom (2010-2011). Savu kompetenci par politikas plānošanu, ES fondu administrāciju un dažādiem ar inovāciju un izglītību saistītiem jautājumiem Dāvis ieguvis strādājot publiskajā sektorā Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā (2008-2010).

Zināšanas par inovācijas sistēmu, inovācijas atbalsta instrumentiem un inovācijas politiku, Dāvis ieguvis veicot pētījumus doktorantūras ietvaros Latvijas Universitātē (kopš 2009), kā uzstājoties kā vieslektors Banku augstskolā (kopš 2010) arī piedaloties kā eksperts dažādās darba grupās un projektos. Izglītības jomā Dāvis piedalījies studiju programmu akreditācijā un vērtēšanā kā Augstākās izglītības padomes (2011) un Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centra  (2010) eksperts.

Dāvim ir uzkrāta vairāk kā 5 gadu pieredze nevalstiskajā sektorā piedaloties kā mentoram un ekspertam dažādos ar jauniešiem, izglītību un zinātni saistītos projektos - Latvijas Jauno zinātnieku apvienības biedrs (kopš 2009.gada), Junior Achievement eksperts (kopš 2010.gada).

Savā brīvajā laikā Dāvis mīl aktīvi līdzdarboties dažādos sociālos projektos, kā arī meklēt piedzīvojumus, kas piepildīti nevien ar adrenalīnu (izpletņlēkšana, piedzīvojumu sacensības), bet arī sevis izzināšanu un grūtību pārvarēšanu (maratoni, pārgājieni, kalnā kāpšana).

Dāvja virtuālā vizītkarte pieejama šeit

 .